Get Adobe Flash player

Ploché střechy

 

 

Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší.Plochá střecha je ta, která nemá sklon střešní roviny větší než 5°.Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje 2 % v ploše a 1 % v úžlabí. Střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost do střešní konstrukce. Nejčastěji na ploché střechy se pokládá asfaltový modifikovaný pás, stále častěji se však aplikují i střešní fólie z pvc jako například FATRAFOL.

 

 

Falcovaná krytina je použitelná v závislosti na druhu spoje s minimálním sklonem střechy 7°. Pokud bude užito dodatečných opatření jako je například bezpečnější provedení podstřeší nebo těsnění do falce, může být sklon snížen až na 3° (v závislosti na účinnosti opatření). Tento sklon si ale opravdu vyžaduje velmi sofistikovaný návrh a provedení střechy. Při sklonu 7° (resp. 3°) je téměř nemyslitelné provedení prostupu, výlezu nebo střešního okna.

Nákupní košík

 x 
košík je prázdný