Get Adobe Flash player

  Šikmé střechy

 

  Šikmá střecha je stavební konstrukcí nad chráněným vnitřním prostředím. Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkových konstrukcí a prvků. Šikmé střechy mají sklon vnějšího povrchu 5°< a ≤ 45°, strmé střechy pak 45°< a ≤ 90°.Většina sedlových střech u nás spadá právě do této kategorie.

 

 

 

 

   Jako krytinu lze použít celou škálu výrobků od skládané krytiny až po plechovou falcovanou krytinu či asfaltovou šindel. Vždy je však nutné dodržet tzv. bezpečný sklon pro danou krytinu určený výrobcem. Dalším údajem od výrobce skládané krytiny je minimální sklon. Pokud se dostaneme do rozmezí mezi bezpečným a minimálním sklonem, jsou nutná další doplňková opatření proti vzlínání a zatékání vody do střešního pláště.

 

 

Nákupní košík

 x 
košík je prázdný